Resultater lag 2 100m

1 Ulf Nylund Storsteinnes V73
X*9X9 48 99*X9 47 X9*9* 48 **X99X9**X 97 XX*XX999** 97
15 Skudd 143 25 Skudd 240 35 Skudd 337
2 Jan Erik Strømseng Falken V73
XX*** 50 X**XX 50 **X** 50 XX*XX*X9XX 99 XXX9X***9 88
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 337
3 Tobias Ferdinand Rubbås Målselv J
X*XXX 50 999** 47 **XXX 50 X8*X*X**** 98 ***XX*XXXX 100
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 345
4 Odd Nilsen Lyngen V73
***XX 50 X*99X 48 8**9* 47 XXX*X9***9 98 *X*X*X*X** 100
15 Skudd 145 25 Skudd 243 35 Skudd 343
5 Jens Johansen Trondenes V65
*X*X* 50 6XXX9 45 X99X9 47 X*X*9XX*** 99 X9XX9XX9*X 97
15 Skudd 142 25 Skudd 241 35 Skudd 338
6 Ivar Holm Lyngen V65
X**** 50 **XX9 49 X**** 50 9*X*XXXX** 99 *****X6*9X 95
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 343
7 Ingebjørg Otelie T. Kværndal Bjørnen og Vestre Målselv NU KFP
X9X9X 48 9X99* 47 9*X89 46 *X9X99989X 93 0
15 Skudd 141 25 Skudd 234 35 Skudd 234
8 Andrea Karoline Nikolaisen Bjørnen og Vestre Målselv NU KFP
*9*X9 48 X9588 40 9XX9X 48 *X*899999X 93 0
15 Skudd 136 25 Skudd 229 35 Skudd 229
9 Per Steinar Nordmo Lakselvdal V65
XX*** 50 9X*9* 48 XX9*9 48 9999XX***X 96 99X**999*X 95
15 Skudd 146 25 Skudd 242 35 Skudd 337
10 Harald Liatun Lakselvdal V65 L
X99XX 48 79988 41 X9*99 47 *999999998 90 9X9XX9*X99 95
15 Skudd 136 25 Skudd 226 35 Skudd 321

MLRes - www.megalink.no 15:38 - 15.08.2020